Tổng Hợp Các khoản đóng BHXH và không đóng BHXH + các khoản miễn thuế TNCN

Một trong những lo ngại liên quan đến công việc của kế toán là tính lương, các loại bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân. Dựa trên nền tảng Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH, Thông tư 111/2013/TT-BTC và Thông tư 92/2015/TT-BTCĐỨC AN sẽ tóm tắt một số nội dung liên quan đến Các khoản thu nhập phải đóng, miễn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), không tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hiện nay như sau:

1. Các khoản phải đóng BHXH bắt buộc

Tại điểm a, tiết b1 điểm b và tiết c1 điểm c khoản 5 Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH

Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH từ ngày 01/01/2018 bao gồm mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác.

a) Mức lương

-Tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương. (Quy định tại Điều 93 Bộ luật Lao động).

 • Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

b) Phụ cấp lương theo thỏa thuận của hai bên

– Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

– Các khoản phụ cấp như:

 • Phụ cấp chức vụ, chức danh
 • Phụ cấp trách nhiệm
 • Phụ cấp độc hại, nặng nhọc, nguy hiểm
 • Phụ cấp thâm niên
 • Phụ cấp khu vực
 • Phụ cấp lưu động
 • Phụ cấp thu hút
 • Các khoản phụ cấp tương tự

c) Các khoản bổ sung khác theo thỏa thuận của hai bên như sau:

Các khoản bổ sung khác: là khoản tiền ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động, được trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

2. Các khoản thu nhập không tính đóng BHXH bắt buộc

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các chế độ và phúc lợi khác như:

 • Tiền thưởng sáng kiến;
 • Tiền ăn giữa ca;
 • Các khoản hỗ trợ như:

+ Xăng xe;

+ Điện thoại;

+ Đi lại;

+ Tiền nhà ở;

+ Tiền giữ trẻ;

+ Nuôi con nhỏ.

 • Hỗ trợ khi NLĐ:

+ Có thân nhân bị chết;

+ Có người thân kết hôn;

+ Sinh nhật của NLĐ.

 • Tiền trợ cấp cho NLĐ khi bị tai nạn lao động, nghề nghiệp
 • Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong HĐLĐ theo quy định tại tiết c2 điểm c khoản 5 Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH

3. Các khoản không tính thuế TNCN

 • Tiền làm thêm giờ
 • Các khoản Phụ cấp: Phụ cấp độc hại, Phụ cấp thu hút, Phụ cấp khu vực.
 • Tiền hỗ trợ ăn giữa ca: Mức khống chế hiện nay 730.000 đồng/người/tháng. Phần chi vượt mức này sẽ bị tính đóng BHXH và thu nhập chịu thuế TNCN.
 • Công tác phí/phụ cấp điện thoại: Nếu doanh nghiệp có khoán công tác phí/phụ cấp điện thoại cho nhân viên và trong quy chế của công ty có quy định điều kiện được hưởng và mức hưởng thì khoản phụ cấp trong mức được hưởng này sẽ được miễn thuế TNCN.
 • Phụ cấp trang phục: Nếu cá nhân được nhận bằng tiền thì được miễn tối đa là 5 triệu đồng/người/năm. Nếu nhận bằng hiện vật thì được miễn thuế TNCN toàn bộ.
 • Tiền hỗ trợ nhà ở: tính trên 15% tổng thu nhập chịu thuế TNCN (chưa có tiền hỗ trợ thuê nhà) so sánh với tiền hỗ trợ thuê nhà: Lấy số thấp hơn cộng (+) vào thu nhập chịu thuế.

Ví dụ: tổng thu nhập chịu thuế của bạn Nguyễn Văn A là 10.000.000 đồng (chưa bao gồm tiền hỗ trợ thuê nhà), 15% của thu nhập trên là 1.500.000 đồng.

+ Trường hợp 1: Nếu công ty hỗ trợ trả thay tiền thuê nhà là 1.000.000 đồng => 1.000.0000 đồng cộng vào thu nhập chịu thuế (do 1 triệu < 1,5 triệu).

+ Trường hợp 2: Nếu công ty hỗ trợ trả thay tiền thuê nhà là 4.000.0000 đồng => chỉ tính 1.500.000 đồng cộng vào thu nhập chịu thuế (do 1,5 triệu < 4 triệu).

 • Trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề NLĐ
 • Tiền hỗ trợ NLĐ/thân nhân NLĐ cho việc khám chữa bệnh hiểm nghèo
 • Tiền thưởng cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.

*Lưu ý: Tất cả các khoản chi trên phải được thể hiện rõ mức hưởng, điều kiện hưởng trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc các quy chế tài chính, quy chế thưởng của doanh nghiệp

các khoản phải đóng bhxh
Dịch vụ kế toán Đức An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *