Các loại hình doanh nghiệp (P1)

Các loại hình doanh nghiệp hiện nay gồm có 04 loại, gồm: Doanh nghiệp tư nhân, Cty TNHH MTV, Cty TNHH 2TV trở lên và Cty cổ phần...

Các loại hình doanh doanh nghiệp (P1) hiện nay gồm có 04 loại hình doanh nghiệp, gồm:

+ Doanh nghiệp tư nhân (Viết tắt là DNTN).

+Công ty TNHH Một thành viên.

+Công ty TNHH Hai thành viên trở lên.

+ Công ty cổ phần.

Đức An sẽ làm rõ những điểm giống và khác nhau của các loại hình doanh nghiệp (P1), cụ thể:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂNCÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
Không có tư cách pháp nhânCó tư cách pháp nhân
DNTN là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủCty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu
Tài sản của chủ doanh nghiệp không tách biệt với tài sản của doanh nghiệpTài sản của chủ sở hữu công ty tách biệt với tài sản của công ty
Chủ DNTN tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệpChủ sở hữu cty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của cty trong phạm vi số vốn điều lệ của cty
DNTN có thể chuyển đổi thành cty TNHH, cty cổ phần hoặc cty hợp danh theo quyết định của chủ DNTNCty TNHH một thành viên có thể chuyển đổi thành cty TNHH hai thành viên trở lên, cty cổ phần
Chủ DNTN có quyền bán, cho thuê toàn bộ DNTN của mìnhChủ sở hữu cty có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của cty cho tổ chức, cá nhân khác
DNTN không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong cty hợp danh, cty TNHH hoặc cty cổ phầnChủ sở hữu cty có quyền quyết định thành lập cty con, góp vốn vào cty khác
DNTN không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nàoCty TNHH một thành viên được phát hành cổ phần trong trường hợp để chuyển đổi thành cty cổ phần và phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật
Các loại hình doanh nghiệp