CHI CỤC THUẾ HUYỆN BÌNH CHÁNH

Địa chỉ chi cục thuế Huyện Bình Chánh??? Danh ba điện thoại các bộ phận thuộc Chi cục thuế Huyện Bình Chánh??? Hãy cùng Đức An tìm hiểu nhé.

Đức An xin cung cấp địa chỉ chi cục thuế Huyện Bình Chánh và danh bạ điện thoại của các bộ phận liên quan để các doanh nghiệp khi có nhu cầu cần liên hệ để làm việc: Số 3 Đường số 4, Khu trung tâm hành chính Huyện – Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, TPHCM. Điện thoại: (028) 3537 2823

Danh bạ điện thoại các bộ phận thuộc chi cục thuế Huyện Bình Chánh:

Địa chỉC11/11 Ấp 3 Xã Tân Quý Tây
– Huyện Bình Chánh
Đội HC-NS-QT-TV-AC (028) 3752 4922
Đội Nghiệp vụ dự toán-Tuyên truyền hỗ trợ(028) 3752 3872
(028) 3760 8823
Đội KK-KTT& TH(028) 3760 8824
Đội Kiểm tra thuế số 1(028) 3752 3873
Đội Kiểm tra thuế số 2(028) 3752 3921
Đội Kiểm tra Nội bộ(028) 3752 4923
Đội Quản lý Nợ – Cưỡng chế nợ thuế(028) 3752 3922
Đội thuế Thu nhập Cá nhân(028) 3752 4923
Đội LX P.V Hai – LMXuân – Bình Lợi – Vĩnh Lộc A –
Vĩnh Lộc B – Tân Kiên – Tân Túc – Tân Nhựt
(028) 3752 3875
Đội LX Bình Hưng – Phong Phú – Đa Phước – Qui Đức
– Tân Quý Tây – Hưng Long – An Phú Tây – Bình Chánh
(028) 3752 3875
Đội thuế Trước bạ và thu khác(028) 3752 3920

Cũng căn cứ theo Quyết định 110 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, căn cứ theo Điều 2 Quyết định này, có thể xác định các nhiệm vụ và quyền hạn của chi cục thuế như sau:

– Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quản lý thuế và các văn bản quy định của pháp luật khác có liên quan; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn.

– Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao; tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp ủy, chính quyền Huyện Bình Chánh về công tác lập và chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn quận; chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

– Kiến nghị với Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy trình chuyên môn nghiệp vụ, các quy định quản lý nội bộ và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế.

Chi cục thuế Huyện Bình Chánh
đăng ký giấy phép kinh doanh (mocongty24h.com)