CHI CỤC THUẾ HUYỆN CỦ CHI

Địa chỉ chi cục thuế Huyện Củ Chi??? Danh ba điện thoại các bộ phận thuộc Chi cục thuế Huyện Củ Chi??? Hãy cùng Đức An tìm hiểu nhé.

Đức An xin cung cấp địa chỉ chi cục thuế huyện Củ Chi và danh bạ điện thoại của các bộ phận liên quan để các doanh nghiệp khi có nhu cầu cần liên hệ để làm việc: 77A Tỉnh lộ 8, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TPHCM. Điện thoại: (028) 3790 9324

Danh bạ điện thoại các bộ phận thuộc chi cục thuế huyện Củ Chi:

Địa chỉ77A Tỉnh lộ 8, Thị trấn Củ Chi,
Huyện Củ Chi
Đội Tuyên truyền hỗ trợ – NVDT(028) 3504 4786
Đội KK-KTT& TH(028) 3892 1438
(028) 3790 6719
Đội kiểm tra số 1(028) 3790 6532
Đội kiểm tra số 2(028) 3790 6532
Đội HC-NS-QT(028) 3792 3978
(028) 3892 0417
(028) 3790 9324
Đội TV-AC(028) 3792 5569
Đội QLN-CCN(028) 3792 3980
Đội thuế trước bạ & thu khác(028) 3792 5096
Đội thuế Liên Thị trấn Củ Chi, Xã Phước Vĩnh An,
Chợ Củ Chi
(028) 2248 3547
(028) 2248 3550
Đội thuế Liên xã Tân Phú Trung, Tân Thông Hội,
Tân An Hội
(028) 3796 1402
Đội thuế liên xã Phước Hiệp – Phước Thạnh
– Thái Mỹ – Trung Lập Thượng – Trung Lập Hạ
– An Nhơn Tây – An Phú – Phú Mỹ Hưng
– Nhuận Đức – Phạm Văn Cội
(028) 3794 6371
Đội thuế liên xã Phú Hoà – Trung An – Tân Thạnh
Tây – Bình Mỹ – Tân Thạnh Đông – Hoà Phú
(028) 3882 8268

Cũng căn cứ theo Quyết định 110 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, căn cứ theo Điều 2 Quyết định này, có thể xác định các nhiệm vụ và quyền hạn của chi cục thuế như sau:

– Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quản lý thuế và các văn bản quy định của pháp luật khác có liên quan; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn.

– Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao; tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp ủy, chính quyền Huyện Củ Chi về công tác lập và chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn quận; chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

– Kiến nghị với Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy trình chuyên môn nghiệp vụ, các quy định quản lý nội bộ và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế.

Chi cục thuế Huyện Củ Chi
đăng ký giấy phép kinh doanh (mocongty24h.com)