CHI CỤC THUẾ QUẬN 10

Địa chỉ chi cục thuế quận 10??? Danh ba điện thoại các bộ phận thuộc Chi cục thuế Quận 10??? Hãy cùng Đức An tìm hiểu nhé....

Đức An xin cung cấp địa chỉ chi cục thuế Quận 10 và danh bạ điện thoại của các bộ phận liên quan để các doanh nghiệp khi có nhu cầu cần liên hệ để làm việc: Số 3/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TPHCM. Điện thoại: (028) 3864 1161

Danh bạ điện thoại các bộ phận thuộc chi cục thuế Quận 10:

Địa chỉ3/1 Thành Thái – Phường 14 – Quận 10
Đội HC-NS-QT-TV-AC(028) 3865 8421
VP Đảng ủy(028) 3868 7528
Đội Nghiệp vụ Dự toán(028) 3866 9894
Đội Tuyên truyền hỗ trợ(028) 3866 2801
(028) 3868 5174
(028) 3501 5463
(028) 3868 5171
Đội KK-KTT& TH(028) 3501 5458
(028) 3864 5799
(028) 1864 5798
Bô phận cho thuê nhà (sảnh B)(028) 3602 0892
Đội QLN-CCN(028) 3866 9895
Đội KTNB(028) 3866 2179
Đội trước bạ & Thu Khác(028) 3864 1160
Đội Kiểm tra thuế 1(028) 3501 5450
Đội Kiểm tra thuế 2(028) 3864 4764
Đội Kiểm tra thuế 3(028) 3501 5448
Đội Kiểm tra thuế 4(028) 3864 1161
Đội thuế TNCN(028) 3504 2227
Đội thuế Liên phường 1, 2,3,4, 9,10,11(028) 3501 5451
Đội thuế Liên phường 5,6,7,8, Chợ Nguyễn Tri Phương(028) 3501 5452
Đội trưởng Đội thuế Liên phường 12,13, 14,15,
Chợ Hòa Hưng
(028) 3501 5457

Cũng căn cứ theo Quyết định 110 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, căn cứ theo Điều 2 Quyết định này, có thể xác định các nhiệm vụ và quyền hạn của chi cục thuế như sau:

– Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quản lý thuế và các văn bản quy định của pháp luật khác có liên quan; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn.

– Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao; tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp ủy, chính quyền quận 10 về công tác lập và chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn quận; chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

– Kiến nghị với Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy trình chuyên môn nghiệp vụ, các quy định quản lý nội bộ và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế.

Chi cục thuế quận 10

đăng ký giấy phép kinh doanh (mocongty24h.com)