CHI CỤC THUẾ QUẬN 11

Địa chỉ chi cục thuế quận 11??? Danh ba điện thoại các bộ phận thuộc Chi cục thuế Quận 11??? Hãy cùng Đức An tìm hiểu nhé....

Đức An xin cung cấp địa chỉ chi cục thuế Quận 11 và danh bạ điện thoại của các bộ phận liên quan để các doanh nghiệp khi có nhu cầu cần liên hệ để làm việc: Số 270, Bình Thới, Phường 10, Quận 11, TPHCM. Điện thoại: (028) 3963 0585.

Danh bạ điện thoại các bộ phận thuộc chi cục thuế Quận 11:

Địa chỉ270 Bình Thới – P10 –
Quận 11
Đội HC-NS-QT-TV-AC(028) 3963 0585
(028) 3963 0827
Đội Nghiệp vụ & Dự toán – TTHT(028) 3963 0825
Đội KK-KTT& TH(028) 3963 0590
(028) 3963 1052
Đội Kiểm tra thuế số 1(028) 3963 6592
(028) 3963 6866
Đội Kiểm tra thuế số 2(028) 3963 6384
Đội Kiểm tra thuế số 3(028) 3963 0822
(028) 3963 5384 
(028) 3963 6591 
Đội Kiểm tra thuế số 4(028) 3963 0586
(028) 3963 6798
Đội Kiểm tra Nội bộ(028) 3963 0826
Đội QLN-CCN(028) 3963 0820
Đội trước bạ & thu khác(028) 3963 1051
Đội thuế Liên phường 1-3 -5-10 -14 – Chợ Bình Thới(028) 3963 0823
Đội thuế LP 2 – 8 – 9 – 16 – Chợ Lãnh Binh Thăng(028) 3963 0821
Đội thuế LP 4 – 6 – 12 – 13 – Chợ Thiếc  – chợ Phú Thọ(028) 3963 0828
Đội thuế LP 7-11 -15 – Chợ Chim Xanh(028) 3963 0819
Đội thuế TNCN(028) 3963 7021

Cũng căn cứ theo Quyết định 110 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, căn cứ theo Điều 2 Quyết định này, có thể xác định các nhiệm vụ và quyền hạn của chi cục thuế như sau:

– Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quản lý thuế và các văn bản quy định của pháp luật khác có liên quan; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn.

– Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao; tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp ủy, chính quyền quận 11 về công tác lập và chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn quận; chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

– Kiến nghị với Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy trình chuyên môn nghiệp vụ, các quy định quản lý nội bộ và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế.

Chi cục thuế quận 11
đăng ký giấy phép kinh doanh (mocongty24h.com)