CHI CỤC THUẾ QUẬN 12

Địa chỉ chi cục thuế quận 12??? Danh ba điện thoại các bộ phận thuộc Chi cục thuế Quận 12??? Hãy cùng Đức An tìm hiểu nhé....

Đức An xin cung cấp địa chỉ chi cục thuế Quận 12 và danh bạ điện thoại của các bộ phận liên quan để các doanh nghiệp khi có nhu cầu cần liên hệ để làm việc: Số 282A Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM. Điện thoại: (028) 3891 7478

Danh bạ điện thoại các bộ phận thuộc chi cục thuế Quận 12:

Địa chỉ282A Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp
Thành, Quận 12 
Đội HC-NS-QT-TV-AC(028) 3891 7478
Đội Kiểm tra thuế 1(028) 3891 7477
Đội Kiểm tra nội bộ(028) 3715 3146
Đội Kiểm tra thuế 2(028) 3891 6813
Đội QLN-CCN(028) 3891 6814
Đội KK-KTT & TH(028) 3891 7432
Đội Tuyên truyền hỗ trợ(028) 3891 6812
Bộ phận trả lời chính sách(028) 3891 7431
Đội thu LPTB & thu khác(028) 3715 5735
Đội Nghiệp vụ dự toán(028) 3891 6819
Đội thuế TNCN(028) 3819 6820
Đội thuế LP  Đông Hưng Thuận, Tân Thới Nhất,
Tân Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Chánh Hiệp
(028) 3715 7497
(028) 3883 7830
(028) 3715 1792
(028) 3883 3819
(028) 3537 6435
Đội thuế LP Thạnh Lộc, Thạnh Xuân , An Phú Đông,
Thới An, Tân Thới Hiệp, Hiệp Thành
(028) 3891 9296
(028) 3716 5094
(028) 3719 5680
(028) 3717 0195
(028) 3717 1442
(028) 3717 0193

Cũng căn cứ theo Quyết định 110 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, căn cứ theo Điều 2 Quyết định này, có thể xác định các nhiệm vụ và quyền hạn của chi cục thuế như sau:

– Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quản lý thuế và các văn bản quy định của pháp luật khác có liên quan; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn.

– Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao; tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp ủy, chính quyền quận 12 về công tác lập và chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn quận; chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

– Kiến nghị với Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy trình chuyên môn nghiệp vụ, các quy định quản lý nội bộ và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế.

Chi cục thuế quận 12
đăng ký giấy phép kinh doanh (mocongty24h.com)