CHI CỤC THUẾ QUẬN 5

Địa chỉ chi cục thuế quận 5??? Danh ba điện thoại các bộ phận thuộc Chi cục thuế Quận 5??? Hãy cùng Đức An tìm hiểu nhé....

Đức An xin cung cấp địa chỉ chi cục thuế Quận 5 và danh bạ điện thoại của các bộ phận liên quan để các doanh nghiệp khi có nhu cầu cần liên hệ để làm việc: Số 105 -107 Phùng Hưng, Phường 13, Quận 5, TPHCM. Điện thoại: (028) 3859 0157

Danh bạ điện thoại các bộ phận thuộc chi cục thuế Quận 5:

Địa chỉSố 105 – 107 Phùng Hưng – Phường 13 – Quận 5
Bảo vệ (028) 3923 0065
Đội Tuyên truyền hỗ trợ (028) 3923 5611-232
(028) 3924 1340
Đội KK-KTT (028) 3923 5611-224
Đội Tin học (028) 3923 5255
Đội Kiểm tra Nội bộ (028) 3923 5611-239
Đội QLN – CCN (028) 3923 5611-234
Đội LPTB – Thu Khác (028) 3923 5611-204
Đội Nghiệp vụ – Dự toán (028) 3923 5611-221
Đội thuế TNCN (028) 3923 5611-237
Đội HC-NS-QT-TV-AC (028) 3923 5611-200
Kho lưu trữ (028) 3956 2040
Đội Kiểm tra thuế số 1 (028) 3923 5611-219
Đội Kiểm tra thuế số 2 (028) 3923 5611-213
Đội Kiểm tra thuế số 3 (028) 3923 5611-236
Đội Kiểm tra thuế số 4 (028) 3923 5611-202
Đội thuế LP 1,2,3,4 (028) 3956 0922
Đội thuế LP 5,6,10,13 (028) 3854 7836
Đội thuế LP 11,12,15 (028) 3955 0856
Đội thuế LP 7,8,9, An Đông (028) 3935 1304
Đội thuế LP 14, Đồng Khánh (028) 3859 3236

Cũng căn cứ theo Quyết định 110 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, căn cứ theo Điều 2 Quyết định này, có thể xác định các nhiệm vụ và quyền hạn của chi cục thuế như sau:

– Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quản lý thuế và các văn bản quy định của pháp luật khác có liên quan; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn.

– Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao; tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp ủy, chính quyền quận 5 về công tác lập và chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn quận; chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

– Kiến nghị với Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy trình chuyên môn nghiệp vụ, các quy định quản lý nội bộ và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế.

Chi cục thuế Quận 5
đăng ký giấy phép kinh doanh (mocongty24h.com)