CHI CỤC THUẾ QUẬN 6

Địa chỉ chi cục thuế quận 6??? Danh ba điện thoại các bộ phận thuộc Chi cục thuế Quận 6??? Hãy cùng Đức An tìm hiểu nhé....

Đức An xin cung cấp địa chỉ chi cục thuế Quận 6 và danh bạ điện thoại của các bộ phận liên quan để các doanh nghiệp khi có nhu cầu cần liên hệ để làm việc: Số 683 Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6, TPHCM. Điện thoại: (028) 3969 7716

Danh bạ điện thoại các bộ phận thuộc chi cục thuế Quận 6:

Địa chỉ683 Hồng Bàng –
Phường 6 – Quận 6
Đội HC-NS-TV-AC(028) 3969 7715
Đội TH NVDT & TTHT(028) 3969 7716
Đội KK-KTT& TH(028) 3969 4369
Đội Kiểm tra thuế 1(028) 3960 9812
Đội Kiểm tra thuế 2(028) 3969 7968
Đội Kiểm tra thuế 3(028) 3960 9812
Đội Kiểm tra Nội bộ(028) 3969 7970
Đội QLN – CCN(028) 39609811
Đội Trước bạ & thu khác(028) 3969 3072
Đội thuế TNCN(028) 3969 5489
Đội thuế LP 1, 2(028) 3960 9815
Đội thuế LP 3, 4, 7, 8(028) 3960 9813
Đội thuế LP 5, 6, 9(028) 3969 5487
Đội thuế LP 10, 11(028) 3969 4370
Đội thuế LP 12, 13, 14(028) 3969 4368
Đội thuế chợ Bình Tây(028) 3952 1804

Cũng căn cứ theo Quyết định 110 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, căn cứ theo Điều 2 Quyết định này, có thể xác định các nhiệm vụ và quyền hạn của chi cục thuế như sau:

– Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quản lý thuế và các văn bản quy định của pháp luật khác có liên quan; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn.

– Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao; tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp ủy, chính quyền quận 6 về công tác lập và chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn quận; chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

– Kiến nghị với Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy trình chuyên môn nghiệp vụ, các quy định quản lý nội bộ và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế.

Chi cục thuế Quận 6
đăng ký giấy phép kinh doanh (mocongty24h.com)