CHI CỤC THUẾ QUẬN 8

Địa chỉ chi cục thuế quận 8??? Danh ba điện thoại các bộ phận thuộc Chi cục thuế Quận 8??? Hãy cùng Đức An tìm hiểu nhé....

Đức An xin cung cấp địa chỉ chi cục thuế Quận 8 và danh bạ điện thoại của các bộ phận liên quan để các doanh nghiệp khi có nhu cầu cần liên hệ để làm việc: Số 1079 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TPHCM. Điện thoại: (028) 3850 1032

Danh bạ điện thoại các bộ phận thuộc chi cục thuế Quận 8:

Địa chỉSố 1079 Phạm Thế Hiển,
Phường 5, Quận 8
Đội HC-NS-QT-TV-AC(028) 3850 1032
Bộ phận Ấn Chỉ(028) 3981 0439
Đội Kiểm tra thuế 1(028) 3981 2686
Đội Kiểm tra thuế 2(028) 3981 5343
Đội Kiểm tra thuế 3(028) 3981 5343
Đội Kiểm tra thuế 4(028) 3850 4575
Đội Liên phường 1,2,3,4,5,6,8(028) 3850 4575
Đội Liên phường 9,10,11,12,13,14,15,16(028) 3850 4575
Đội KK-KTT&TH(028) 3856 8501
Đội NV – Dự toán(028) 3981 5343
Đội Thu T Bạ & T khác(028) 3981 0515
Đội Tuyên truyền hỗ trợ(028) 3850 3471
(028) 3982 0826
Đội Thu nhập cá nhân(028) 3850 3471
(028) 3982 0826
Đội QLN-CCN(028) 3981 2686

Cũng căn cứ theo Quyết định 110 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, căn cứ theo Điều 2 Quyết định này, có thể xác định các nhiệm vụ và quyền hạn của chi cục thuế như sau:

– Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quản lý thuế và các văn bản quy định của pháp luật khác có liên quan; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn.

– Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao; tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp ủy, chính quyền quận 8 về công tác lập và chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn quận; chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

– Kiến nghị với Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy trình chuyên môn nghiệp vụ, các quy định quản lý nội bộ và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế.

Chi cục thuế Quận 8
đăng ký giấy phép kinh doanh (mocongty24h.com)