CHI CỤC THUẾ QUẬN 9

Địa chỉ chi cục thuế quận 9??? Danh ba điện thoại các bộ phận thuộc Chi cục thuế Quận 9??? Hãy cùng Đức An tìm hiểu nhé....

Đức An xin cung cấp địa chỉ chi cục thuế Quận 9 và danh bạ điện thoại của các bộ phận liên quan để các doanh nghiệp khi có nhu cầu cần liên hệ để làm việc: Số 25 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, TPHCM. Điện thoại: (028) 3730 8337

Danh bạ điện thoại các bộ phận thuộc chi cục thuế Quận 9:

Địa chỉ25 Lê Văn Việt – P. Hiệp Phú –
Quận 9
Đội trước bạ & thu khác(028) 3730 5611
Đội KK-KTT& TH(028) 3897 3354
Đội HC-NS-QT-TV-AC(028) 3897 3353
Đội Tuyên truyền hỗ trợ(028) 3730 8337
Đội Nghiệp vụ – Dự toán(028) 3968 2769
Đội Kiểm tra thuế số 1(028) 3736 0881
Đội Kiểm tra thuế số 2(028) 3736 0882
Đội Kiểm tra thuế số 3(028) 3736 0883
Đội thuế Liên Phường(028) 3730 5610
Đội Kiểm tra Nội bộ(028) 3968 2766
Đội QLN-CCN(028) 3730 5608

Cũng căn cứ theo Quyết định 110 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, căn cứ theo Điều 2 Quyết định này, có thể xác định các nhiệm vụ và quyền hạn của chi cục thuế như sau:

– Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quản lý thuế và các văn bản quy định của pháp luật khác có liên quan; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn.

– Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao; tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp ủy, chính quyền quận 9 về công tác lập và chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn quận; chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

– Kiến nghị với Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy trình chuyên môn nghiệp vụ, các quy định quản lý nội bộ và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế.

chi cục thuế Quận 9
đăng ký giấy phép kinh doanh (mocongty24h.com)