CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH

Địa chỉ chi cục thuế quận Bình Thạnh??? Danh ba điện thoại các bộ phận thuộc Chi cục thuế Quận Bình Thạnh??? Hãy cùng Đức An tìm hiểu nhé....

Đức An xin cung cấp địa chỉ chi cục thuế Quận Bình Thạnh và danh bạ điện thoại của các bộ phận liên quan để các doanh nghiệp khi có nhu cầu cần liên hệ để làm việc: Số 368 Bạch Đằng, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TPHCM. Điện thoại: (028) 3843 4314

Danh bạ điện thoại các bộ phận thuộc chi cục thuế Quận Bình Thạnh:

Địa chỉ 368 Bạch Đằng – P14
– Q. Bình Thạnh
Đội Kiểm tra Nội bộ(028) 3803 0003
Đội Kiểm tra thuế số 1(028) 3551 0181
Đội Kiểm tra thuế số 2(028) 3841 7629
Đội Kiểm tra thuế số 3(028) 3510 8119
Đội Kiểm tra thuế số 4(028) 3841 2349
Đội Kiểm tra thuế số 5(028) 3803 0003
Đội trước bạ & Thu Khác(028) 3551 3572
Đội Nghiệp vụ & dự toán(028) 2243 9286
Đội QLN-CCN(028) 2243 9286
Đội KK-KTT-KTT & TH(028) 3843 4314
Đội Tuyên truyền hỗ trợ(028) 3551 0304
Đội HC-NS-QT-TV(028) 3510 9937
Đội Quản lý Ấn chỉ (028) 3803 1795
Đội thuế TNCN(028) 2243 9287
Đội thuế Liên phường 1, 2,3,5,7,9,10,
11,12,13,14, Chợ Bà Chiểu
(028) 3843 4313
Đội thuế Liên phường 15,17,19,21,22,24,
25,26,27,28, Chợ Thanh Đa, Chợ Thị Nghè
(028) 2243 9282
Bộ phận một cửa(028) 3510 8118

Cũng căn cứ theo Quyết định 110 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, căn cứ theo Điều 2 Quyết định này, có thể xác định các nhiệm vụ và quyền hạn của chi cục thuế như sau:

– Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quản lý thuế và các văn bản quy định của pháp luật khác có liên quan; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn.

– Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao; tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp ủy, chính quyền quận Bình Thạnh về công tác lập và chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn quận; chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

– Kiến nghị với Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy trình chuyên môn nghiệp vụ, các quy định quản lý nội bộ và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế.

Chi cục thuế quận Bình Thạnh
đăng ký giấy phép kinh doanh (mocongty24h.com)