CHI CỤC THUẾ QUẬN GÒ VẤP

Địa chỉ chi cục thuế quận Gò Vấp??? Danh ba điện thoại các bộ phận thuộc Chi cục thuế Quận Gò Vấp??? Hãy cùng Đức An tìm hiểu nhé....

Đức An xin cung cấp địa chỉ chi cục thuế Quận Gò Vấp và danh bạ điện thoại của các bộ phận liên quan để các doanh nghiệp khi có nhu cầu cần liên hệ để làm việc: Số 312 Đường Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Quận Gò Vấp, TPHCM. Điện thoại: (028) 3989 4436

Danh bạ điện thoại các bộ phận thuộc chi cục thuế Quận Gò Vấp:

Địa chỉ308 Nguyễn Văn Nghi –
Phường 7- Quận Gò Vấp
Đội HC-NS-TV-AC(028) 3989 6434
(028) 3894 4090
Bộ phận ấn chỉ – đội HCNSTVAC(028) 3989 7404
Đội Trước bạ và thu khác(028) 3989 1389
Đội Tuyên truyền hỗ trợ(028) 3989 4436
(028) 3989 4437
Đội Tổng hợp Nghiệp vụ – Dự toán(028) 3989 7366
Đội QLN-CCN(028) 3989 7365
Đội KK-KTT& TH(028) 3894 4677
(028) 3895 5937
Đội Kiểm tra thuế số 1(028) 3989 4434
Đội Kiểm tra thuế số 2(028) 3894 4963
(028) 3894 1901
Đội Kiểm tra thuế số 3(028) 3989 6435
Đội Kiểm tra thuế số 4(028) 3601 6874
Đội Kiểm tra thuế số 5(028) 3989 7364
Đội Kiểm tra Nội bộ(028) 3989 4435
Đội thuế Liên phường 1,3,4,5,7,10,
Chợ Gò Vấp, Tân Sơn Nhất
(028) 3985 6671
Đội thuế Liên phường 6,13,15,16,17,
Chợ Xóm Mới, An Nhơn
(028) 3895 1289
Đội thuế Liên Phường 8,9,10,11,12,
14, Chợ Thông Tây
(028) 3996 6937
Đội Quản lý thuế thu nhập cá nhân(028) 2216 7314

Cũng căn cứ theo Quyết định 110 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, căn cứ theo Điều 2 Quyết định này, có thể xác định các nhiệm vụ và quyền hạn của chi cục thuế như sau:

– Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quản lý thuế và các văn bản quy định của pháp luật khác có liên quan; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn.

– Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao; tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp ủy, chính quyền quận Gò Vấp về công tác lập và chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn quận; chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

– Kiến nghị với Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy trình chuyên môn nghiệp vụ, các quy định quản lý nội bộ và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế.

Chi cục thuế quận Gò Vấp
đăng ký giấy phép kinh doanh (mocongty24h.com)