CHI CỤC THUẾ QUẬN PHÚ NHUẬN

Địa chỉ chi cục thuế quận Phú Nhuận??? Danh ba điện thoại các bộ phận thuộc Chi cục thuế Quận Phú Nhuận??? Hãy cùng Đức An tìm hiểu nhé....

Đức An xin cung cấp địa chỉ chi cục thuế Quận Phú Nhuận và danh bạ điện thoại của các bộ phận liên quan để các doanh nghiệp khi có nhu cầu cần liên hệ để làm việc: Số 145/9 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TPHCM. Điện thoại: (028) 3844 5658

Danh bạ điện thoại các bộ phận thuộc chi cục thuế Quận Phú Nhuận:

Địa chỉ145/9 Nguyễn Văn Trỗi
– Phường 11- Quận Phú Nhuận
Đội HC-NS-QT-TV-AC(028) 3844 5658
Đội Kiểm tra Nội bộ(028) 3997 6711
Đường dây nóng(028) 3844 2182
Đội Kiểm tra thuế 1(028) 3845 1394
Đội Kiểm tra thuế 2(028) 3997 4355
Đội Kiểm tra thuế 3(028) 3997 1162
Đội Kiểm tra thuế 4(028) 3846 3083
Đội quản lý Liên Phường – Chợ(028) 3846 3082
Đội thuế TNCN(028) 3844 5112
Đội KK-KTT& TH(028) 3845 4199
Đội Tổng hợp – NVDT – TTHT(028) 3997 1163
Đội thu LPTB & thu khác(028) 3997 4329
Đội QLN-CCN(028) 3845 1341

Cũng căn cứ theo Quyết định 110 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, căn cứ theo Điều 2 Quyết định này, có thể xác định các nhiệm vụ và quyền hạn của chi cục thuế như sau:

– Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quản lý thuế và các văn bản quy định của pháp luật khác có liên quan; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn.

– Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao; tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp ủy, chính quyền quận Phú Nhuận về công tác lập và chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn quận; chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

– Kiến nghị với Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy trình chuyên môn nghiệp vụ, các quy định quản lý nội bộ và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế.

Chi cục thuế quận Phú Nhuận
đăng ký giấy phép kinh doanh (mocongty24h.com)