CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂN BÌNH

Địa chỉ chi cục thuế quận Tân Bình??? Danh ba điện thoại các bộ phận thuộc Chi cục thuế Quận Tân Bình??? Hãy cùng Đức An tìm hiểu nhé....

Đức An xin cung cấp địa chỉ chi cục thuế Quận Tân Bình và danh bạ điện thoại của các bộ phận liên quan để các doanh nghiệp khi có nhu cầu cần liên hệ để làm việc: Số 450 Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM. Điện thoại: (028) 3810 2090

Danh bạ điện thoại các bộ phận thuộc chi cục thuế Quận Tân Bình:

Địa chỉ 450 Trường Chinh – Phường 13 – Quận Tân Bình
Đội Tuyên truyền hỗ trợ(028) 3810 9989
(028) 3812 6816
(028) 2215 7333
(028) 3810 5554
Đội HC-NS-TV(028) 3810 2090
(028) 3812 0100
(028) 2247 5773
Đội Quản lý Ấn chỉ(028) 6279 9745
Đội trước bạ và thu khác(028) 3812 1936
Đội QLN-CCN(028) 2218 3838
Đội thuế TNCN(028) 2217 8855
Đội KTNB(028) 3810 2091
(028) 3812 5197
Đội KK-KTT(028) 3810 2093
(028) 3842 5193
Đội Tin Học(028) 2213 7409
Đội Nghiệp vụ dự toán(028) 3842 5197
Đội Kiểm tra thuế số 1(028) 3810 2098
(028) 3812 5198
Đội kiểm tra thuế số 2(028) 3812 5196
Đội Kiểm tra thuế số 3(028) 3842 5205
(028) 2219 2279
Đội Kiểm tra thuế số 4(028) 3810 2092
(028) 3842 5191
Đội Kiểm tra thuế số 5(028) 3842 5203
Đội Kiểm tra thuế số 6(028) 3842 5201
(028) 3842 5190

Cũng căn cứ theo Quyết định 110 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, căn cứ theo Điều 2 Quyết định này, có thể xác định các nhiệm vụ và quyền hạn của chi cục thuế như sau:

– Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quản lý thuế và các văn bản quy định của pháp luật khác có liên quan; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn.

– Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao; tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp ủy, chính quyền quận Tân Bình về công tác lập và chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn quận; chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

– Kiến nghị với Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy trình chuyên môn nghiệp vụ, các quy định quản lý nội bộ và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế.

Chi cục thuế quận Tân Bình
đăng ký giấy phép kinh doanh (mocongty24h.com)