CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂN PHÚ

Địa chỉ chi cục thuế quận Tân Phú??? Danh ba điện thoại các bộ phận thuộc Chi cục thuế Quận Tân Phú??? Hãy cùng Đức An tìm hiểu nhé....

Đức An xin cung cấp địa chỉ chi cục thuế Quận Tân Phú và danh bạ điện thoại của các bộ phận liên quan để các doanh nghiệp khi có nhu cầu cần liên hệ để làm việc: Số 14 Nguyễn Văn Săng, Phường 14, Quận Tân Phú, TPHCM, Điện thoại: (028) 3812 4031

Danh bạ điện thoại các bộ phận thuộc chi cục thuế Quận Tân Phú:

Địa chỉ184-186 Lê Trọng Tấn –
P. Tây Thạnh – Quận Tân Phú
Đội HC-NS-QT-TV-AC(028) 3812 4031
Agribank Tân Phú(028) 3812 4016
Đội Kiểm tra Nội bộ(028) 3812 7717
Đội QLN-CCN(028) 3812 6718
Đội KK-KTT& TH(028) 3812 7720
Đội Kiểm tra 1(028) 3810 6721
Đội Kiểm tra 2(028) 3812 7719
Đội Kiểm tra 3(028) 3812 5747
Đội Kiểm tra 4 
Đội Kiểm tra 5(028) 3810 6733
Đội TNCN(028) 3810 6709
Đội thuế PL Tây Thạnh, Sơn Kỳ, Tân Quý,
Tân Thạnh, Tân Sơn Nhì
 
Đội thuế PL Phú Thạnh, Phú Trung, Hòa Thạnh 
Đội thuế PL Phú Thọ Hòa, Tân Thới Hòa, Hiệp Tân 
Đội Trước bạ & thu Khác(028) 3812 4030

Cũng căn cứ theo Quyết định 110 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, căn cứ theo Điều 2 Quyết định này, có thể xác định các nhiệm vụ và quyền hạn của chi cục thuế như sau:

– Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quản lý thuế và các văn bản quy định của pháp luật khác có liên quan; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn.

– Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao; tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp ủy, chính quyền quận Tân Phú về công tác lập và chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn quận; chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

– Kiến nghị với Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy trình chuyên môn nghiệp vụ, các quy định quản lý nội bộ và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế.

Chi cục thuế quận Tân Phú
đăng ký giấy phép kinh doanh (mocongty24h.com)