CHI CỤC THUẾ THỦ ĐỨC

Địa chỉ chi cục thuế Thủ Đức??? Danh ba điện thoại các bộ phận thuộc Chi cục thuế Thủ Đức??? Hãy cùng Đức An tìm hiểu nhé....

Đức An xin cung cấp địa chỉ chi cục thuế Thủ Đức và danh bạ điện thoại của các bộ phận liên quan để các doanh nghiệp khi có nhu cầu cần liên hệ để làm việc: 1398 ĐỒNG VĂN CỐNG, P. THẠNH MỸ LỢI, TP. THỦ ĐỨC. Điện thoại: (028)37423431

Danh bạ điện thoại các bộ phận thuộc chi cục thuế Thủ Đức:

TRỤ SỞ CHÍNH chi cục thuế Thủ Đức: 1398 ĐỒNG VĂN CỐNG, P. THẠNH MỸ LỢI, TP. THỦ ĐỨC

Bộ phận Tuyên truyền – hỗ trợ NNT(028)37423431
Bộ phận Ấn chỉ(028)38978203
Bộ phận văn thư tiếp nhận công văn(028)37423446
Phòng Kiểm tra nội bộ(028)37425211
Phòng Trước bạ và thu khác(028)37423437 / (028)37423433
Phòng Kê khai – Kế toán thuế – Tin học(028)37423442
Bộ phận Xử phạt tờ khai(028)37423435
Bộ phận Tin học(028)35352744
Phòng Quản lý nợ(028)37425150
Phòng Thanh tra – Kiểm tra(028)35352741
Phòng Kiểm tra thuế số 01(028)37423441
Phòng Kiểm tra thuế số 02(028)35352742
Phòng Kiểm tra thuế số 03(028)35352743 / (028)37423483
Phòng Quản lý hộ, cá nhân số 01(028)37423485

CƠ SỞ 2: 16 ĐƯỜNG SỐ 6, P. LINH CHIỂU. TP. THỦ ĐỨC

Bộ phận Tuyên truyền – hỗ trợ NNT(028)37228593
Bộ phận Ấn chỉ(028)38978203
Bộ phận văn thư tiếp nhận công văn(028)37228593
Phòng Kiểm tra nội bộ(028)37220715
Phòng Trước bạ và thu khác(028)38972494
Phòng Kê khai – Kế toán thuế – Tin học(028)37220717
Phòng Kiểm tra thuế số 04(028)37220716
Phòng Kiểm tra thuế số 05(028)38978201
Phòng Quản lý hộ, cá nhân số 02(028)38960586
Phòng Quản lý hộ, cá nhân số 03(028)38966679
Phòng Quản lý hộ, cá nhân số 04(028)37225300
chi cục thuế Thủ Đức
đăng ký giấy phép kinh doanh (mocongty24h.com)

Cũng căn cứ theo Quyết định 110 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, căn cứ theo Điều 2 Quyết định này, có thể xác định các nhiệm vụ và quyền hạn của chi cục thuế như sau:

– Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quản lý thuế và các văn bản quy định của pháp luật khác có liên quan; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn.

– Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao; tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp ủy, chính quyền Thủ Đức về công tác lập và chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn quận; chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

– Kiến nghị với Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy trình chuyên môn nghiệp vụ, các quy định quản lý nội bộ và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế.