Chi nhánh, văn phòng đại diện?

Chi nhánh, văn phòng đại diện là gì? Các điểm chung và khác nhau như thế nào? Cả 2 hình thức này có tư cách pháp nhân không?

Câu hỏi: Chi nhánh, văn phòng đại diện là gì? Các điểm chung và khác nhau như thế nào?

Khái quát chung:

Chi nhánh (Viết tắc là: CN) thực hiện chức năng kinh doanh và chức năng đại diện theo ủy quyền.

Văn phòng đại diện (Viết tắc là: VPĐD) có chức năng giao dịch và tiếp thị theo ủy quyền của doanh nghiệp. Hiểu đơn giản, là nơi quảng bá sản phẩm, giải đáp và tư vấn cho khách hàng.

Điểm giống nhau:

– Đều là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, hoạt động dưới sự ủy quyền của doanh nghiệp và không có tài sản riêng, do vậy cả 2 đều không có tư cách pháp nhân.
– Đều có thể thành lập trong/ngoài nước, có nhiều địa điểm ở cùng tỉnh/thành phố với nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
Đồng thời, phải tuân thủ các quy định chung về tên, địa chỉ… theo Luật Doanh nghiệp 2020.

 Điểm khác nhau:

Cả 2 đều có những khác biệt về chức năng, hình thức hạch toán, hình thức kế toán và kê khai thuế, các loại thuế phải nộp.
– Về chức năng: Nếu CN thực hiện chức năng kinh doanh và đại diện theo ủy quyền, thì văn phòng đại diện có chức năng giao dịch và tiếp thị theo ủy quyền.
– Về hình thức hạch toán: Trong khi chi nhánh có thể chủ động chọn lựa hình thức hạch toán độc lập hay phụ thuộc thì VPĐD chỉ có hình thức hạch toán phụ thuộc.
– Về hình thức kế toán và kê khai thuế: Chi nhánh công ty sẽ phức tạp hơn so với văn phòng đại diện.

Chi nhánh, văn phòng đại diện đã thành lập trước đây nhưng chưa được cấp mã số đơn vị phụ thuộc thì phải thực hiện thủ tục gì để được cấp mã số theo quy định?

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 8 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP thì đối với các chi nhánh, văn phòng đại diện đã thành lập trước ngày 01 tháng 11 năm 2015 nhưng chưa được cấp mã số đơn vị phụ thuộc, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Cơ quan thuế để được cấp mã số thuế 13 số, sau đó thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định.

Chi nhánh văn phòng đại diện
Luật doanh nghiệp 2020