TỔNG KẾT VỀ CHO THUÊ TÀI SẢN DƯỚI 100 TRIỆU / NĂM

Cho thuê tài sản
Dịch Vụ Kế Toán

1. CHO THUÊ TÀI SẢN DƯỚI 100 TRIỆU KHÔNG PHẢI NỘP THUẾ GTGT, TNCN NHƯNG PHẢI KHAI THUẾ.

Căn cứ luật: khoản 2, điều 4, thông tư 40/2021: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp không phải nộp thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN theo quy định pháp luật về thuế GTGT và thuế TNCN. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng hạn; Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế theo quy định.” Cụ thể là về cho thuê tài sản

2. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

(Hướng dẫn ở đây mình là chủ nhà là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Còn doanh nghiệp làm thì khác 1 chút về mấy chỗ thời hạn)

– Bước 1:

 Khi tiến hành cho thuê tài sản. Mang photo hợp đồng thuê nhà, mẫu 03-ĐK-TCT, CMND/CCCD của chủ nhà lên bộ phận 1 cửa của chi cục thuế cấp huyện để xin cấp mã số thuế cho thuê tài sản và đăng ký thuế lần đầu. Kết quả của bước này là: “GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ”.  (căn cứ luật hướng dẫn: Điều 7, thông tư 105/2020)

  • Thời hạn đăng ký: 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng cho thuê nhà. Căn cứ luật: theo điểm b, khoản 2, điều 33, luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 “Thời hạn đăng ký thuế lần đầu2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì thời hạn đăng ký thuế là 10 ngày làm việc kể từ ngày sau đây: b) Bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh hoặc hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện đăng ký kinh doanh nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;”

– Bước 2:

 Đăng ký khai thuế qua mạng: Đăng nhập vào trang : https://thuedientu.gdt.gov.vnđể đăng ký tài khoản. Kết quả của bước này nhận được là : TÊN ĐĂNG NHẬP VÀ MẬT KHẨU. Nếu sau khi đăng ký mà chưa nhận được kết quả thì mang chứng minh thư xuống bộ phận 1 cửa gặp cán bộ thuế để xin cấp tên đăng nhập và mật khẩu.

 Bước 3:

Khai thuế: Đăng nhập vào trang https://thuedientu.gdt.gov.vn để kê khai và nộp tờ khai. Có thể lựa chọn khai thuế theo năm hoặc từng lần thanh toán, tùy mình.

Căn cứ: Điểm b, khoản 1, điều 9, thông tư 40/2021: “Cá nhân cho thuê tài sản khai thuế theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán (từng lần phát sinh kỳ thanh toán được xác định theo thời điểm bắt đầu thời hạn cho thuê của từng kỳ thanh toán).  Hoặc khai thuế theo năm dương lịch. Cá nhân khai thuế theo từng hợp đồng hoặc khai thuế cho nhiều hợp đồng trên một tờ khai nếu tài sản cho thuê tại địa bàn có cùng cơ quan thuế quản lý”.

  • Thời hạn kê khai: Theo điểm a khoản 2 và khoản 3 điều 33 luật quản lý thuế luật quản lý thuế số 38/2019/QH14: “chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *