Chuyển nhượng công ty TNHH một thành viên?

Việc chuyển nhượng công ty TNHH theo quy định tại Khoản 1 Điều 53 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP?? Hãy cùng Đức An tìm hiểu nhé...

Tôi muốn chuyển nhượng công ty TNHH một thành viên do tôi là chủ sở hữu cho người khác thì cần thực hiện thủ tục như thế nào?

Trả lời: Việc chuyển nhượng công ty TNHH theo quy định tại Khoản 1 Điều 53 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP:

Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức thì người nhận chuyển nhượng phải nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

  • Thông báo thay đổi chủ sở hữu cty TNHH MTV do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký (theo mẫu quy định tại Phụ lục II-4 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);
    • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người được ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức.

Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

  • Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;
    • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp;
    • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư
Chuyển nhượng công ty TNHH
Nghị định số 01/2021/NĐ-CP