Công ty TNHH hay Công Ty CP

Nên thành lập công ty cổ phần hay công ty TNHH? Sự khác biệt giữa chúng là gì, cái nào phù hợp hơn với mong muốn kinh doanh của bạn?

Nên thành lập công ty cổ phần hay công ty TNHH? Sự khác biệt giữa chúng là gì, cái nào phù hợp hơn với mong muốn kinh doanh của bạn? Đây là câu hỏi nhiều người gặp khi khởi nghiệp.

để biết thêm chi tiết các bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây Công Ty TNHHCông ty Cổ Phần

Các điểm giống nhau giữa công ty TNHH và Công Ty Cổ Phần

Hai loại hình công ty này có các điểm cơ bản sau là giống nhau:

– Đều là doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2020;

– Tất cả thành viên/cổ đông trong công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

– Đều có tư cách pháp nhân theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

– Có trách nhiệm đóng thuế, trách nhiệm với người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Có nhiều chủ sở hữu;

– Các thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của công ty;

– Số vốn góp không đủ và không đúng hạn được coi là khoản nợ đối với công ty.

Sự khác nhau giữa công ty TNHH và Công ty Cổ Phần ( nên thành lập công ty TNHH hay Công Ty Cổ Phần )

để cho dễ phân biệt các bạn có thể tham khảo bảng sau :

Công Ty TNHH
Công Ty Cổ Phần
SỰ KHÁC NHAUCÔNG TY TNHH ( công ty TNHH 2TV trở lên)CÔNG TY CỔ PHẦN (công ty CP)
Cơ sở pháp lýChương III – Điều 46 đến Điều 87 Luật Doanh nghiệp 2020Chương V – Điều 111 đến Điều 176 Luật Doanh nghiệp 2020
Số lượng
thành viên
Tối thiểu là 02 thành viên và tối đa là 50 thành viên.Tối thiểu là 03 thành viên và không giới hạn tối đa.
Cấu trúc vốnVốn điều lệ không chia thành các phần bằng nhau.Vốn điều lệ chia thành các phần bằng nhau, được ghi nhận bằng cổ phiếu.
Góp vốnGóp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Chỉ được góp bằng tài sản khác nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại.Góp đủ số vốn đã đăng ký góp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.
Huy động vốnKhông được phát hành cổ phiếu.Được phát hành cổ phiếu.
Chuyển nhượng vốnChuyển nhượng phải có điều kiện (ưu tiên chuyển nhượng cho thành viên công ty).Dễ dàng, tự do chuyển nhượng (trừ trong 03 năm đầu, cổ đông sáng lập chỉ được chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông sáng lập khác và cho người khác không phải là cổ đông sáng lập khi được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông)
Cơ cấu tổ chứcCó một mô hình:
Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát (công ty có ít hơn 11 thành viên không bắt buộc thành lập Ban kiểm soát)
Có hai mô hình:
a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc (công ty có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức giữ dưới 50% tổng số cổ phần thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát);
b) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc (ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị).

Vậy giữa công ty TNHH hay Công Ty cổ phần loại hình nào phù hợp với bạn ?

Theo tổ tư vấn Đức An dành cho bạn: Về mặt kinh doanh, công ty CP khiến khách hàng có cảm giác lớn hơn công ty TNHH. Tuy nhiên nếu bạn là doanh nghiệp nhỏ, ít cổ đông, ít vốn, ít khách hàng… thì với tất cả kinh nghiệm của mình chúng tôi tư vấn bạn nên thành lập công ty TNHH để đơn giản hóa thủ tục pháp lý, thủ tục thuế… trong quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp.

Mọi thông tin chi tiết hoặc cần tìm hiểu thêm về tài liệu ví dụ như Luật doanh nghiệp 2020 bạn có thể liên hệ hotline hoặc zalo để nhận tư vấn miễn phí rất hân hạnh được phục vụ quý khách