Thành lập công ty TNHH MTV trở lên

Thành lập Công ty TNHH MTV trở lên gồm những hồ sơ nào? Các văn bản, giấy tờ cần nộp. Hãy cùng Đức An tìm hiểu nhé...

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Viết tắt là: Công ty TNHH MTV) gồm các giấy tờ nào?

Khi thành lập Công ty TNHH MTV trở lên, doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, gồm các giấy tờ quy định tại Điều 24 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, cụ thể:

Văn bản cần soạn thảo và ký:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

Điều lệ công ty.

Giấy tờ cần gửi khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trở lên:

Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân.

Bản sao Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước) (Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự).

Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Công ty TNHH MTV
Nghị định số 01/2021/NĐ-CP