Công Ty TNHH

Những thủ tục giấy tờ để thành lập công ty TNHH Một Thành viên

 • Chuẩn bị hồ sơ ( Công Ty TNHH )
 • Nộp hồ sơ tại Sở Kế Hoạch Đầu tư
 • Nhận kết quả
 • Ra giấy phép đăng ký kinh doanh
 • đăng bố cáo trên cổng thông tin quốc gia
 • khắc con dấu, đăng ký mẫu dấu với cơ quan chức năng
 • làm bảng hiệu, treo bảng hiệu tại địa chỉ trụ sở
 • chuẩn bị hồ sơ khai thuế ban đầu với cơ quan thuế
 • Đăng ký chữ kí số và đăng ký phát hành hóa đơn điện tử
 • lập tài khoản ngân hàng cho nghiệp
 • -> sau khi hoàn tất các thủ tục trên là doanh nghiệp đã sẵn sàng đi vào hoạt động

Hồ sơ Đăng ký giấy phép kinh doanh – Công Ty TNHH Một Thành Viên

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Công Ty TNHH Một Thành Viên. theo mẫu tại Phụ lục I-2 (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT )

2. Điều lệ Công Ty TNHH. ( thể hiện rõ tên công ty , địa chỉ trụ sở , vốn điều lệ , thông tin chủ sở hữu , người đại diện pháp luật …..)

3. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nộp Hồ sơ Đăng Ký Kinh doanh đối với Công Ty TNHH Một Thành Viên

Cách thức thực hiện:

Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo phương thức sau đây:
a) Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh;
b) Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính;

Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ Công Ty TNHH

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 – 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Trường hợp đăng ký hợp lệ

 • Trường hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 (ba) – 05(năm) ngày làm việc.
 • Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho người thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc.

Lưu ý: Người nộp hồ sơ không phải thanh toán lại khi sửa đổi, bổ sung hồ sơ

Các thủ tục sau khi ra giấy phép

1,khắc con dấu, đăng ký mẫu dấu với cơ quan chức năng và làm bảng hiệu

a) Sau khi nhận được thông báo ra giấy phép , doanh nghiệp cần khắc dấu tròn công ty theo đúng mẫu quy định tại các điểm khắc dấu được cơ quan chức năng cấp phép

Hồ sơ xin khắc dấu cần có : giấy phép đăng ký kinh doanh bản sao công chứng và Giấy tờ tùy thân của chủ sở hữu

trên con dấu phải thể hiện rõ :

 • Tên Công Ty (Công TY TNHH XXX )
 • Mã số thuế ( mã số doanh nghiệp )
 • Địa chỉ trụ sở công ty thuộc ( Quận/huyện xxx – Tỉnh/Tphố xxx )

Lưu ý chỉ khắc dấu tại các điểm khắc dấu được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và phải có giấy đăng ký mẫu dấu để làm các thủ tục khai báo mẫu dấu với cơ quan chức năng

b) Làm bảng hiệu công ty

bảng hiệu không quy định phải theo chuẩn mẫu có thể làm bảng hiệu meka, nhôm, nhựa…. nhưng vẫn phải thể hiện những nội dung sau : tên công ty, mã số doanh nghiệp , và địa chỉ trụ sở (cụ thể : số xx đường___phường/xã____quận/huyện____tỉnh/Thành phố)

phải treo biển hiệu sau khi đã làm việc với cơ quan thuế,

với hành vi kinh doanh mà không có biển hiệu, doanh nghiệp có thể bị phạt với mức phạt từ 10.000.000đ đến 15.000.000đ. Do vậy, biển hiệu của công ty bạn cần được treo lên ngay trước khi bị phát hiện nhằm tránh khoản phạt vi phạm hành chính không đáng có.

2,khai thuế ban đầu , Đăng ký chữ kí số và đăng ký phát hành hóa đơn điện tử

a) Nộp tờ khai thuế ban đầu

hồ sơ cần chuẩn bị:

 • giấy phép đăng ký kinh doanh bản sao công chứng ( có đóng mộc treo của công ty )
 • Giấy tờ tùy thân của chủ sở hữu và người đại diện pháp luật
 • Quyết định bổ nhiệm giám đốc, quyết định bổ nhiệm kế toán ( có chữ ký và con dấu của chủ sở hữu )
 • Phương pháp khấu hao tài sản cố định
 • Tờ khai đăng ký hình thức kế toán và sử dụng hóa đơn
 • Phiếu đăng ký trao đổi thông tin qua phương thức điện tử
 • giấy xác nhận của ngân hàng nơi doanh nghiệp đăng ký tài khoản ngân hàng doanh nghiêp (nếu công ty có đăng ký tài khoản ngân hàng để giao dich)

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ doanh nghiệp cần nộp hồ sơ trực tiếp tại chi cục thuế sở tại (chi cục thuế Quận/huyên XXX). cán bộ thuế sẽ kiểm tra và xác minh sau đó đóng dấu xác nhận và trả về 01 bản hồ sơ doanh nghiệp cần lưu giữ hồ sơ này tránh để mất hoặc thất lạc

b) Đăng ký chữ ký số (token) và hóa đơn điện tử

Căn cứ theo quy định tại Điều 91 Luật Quản lý thuế 2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC

doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đươn điện tử nên để vận hành doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật doanh nghiệp cần đăng ký chữ ký số và hóa đơn đơn điện tử . hiện nay có nhiều nhà cung cấp chữ ký số và hóa đơn điện tử nổi bật với nhiều mức giá khác nhau nổi bật là

Tuy nhiên có rất nhiều trang web giả mạo trang chủ của nhà cung cấp nhằm đánh lừa người dùng đăng ký chữ ký số, chữ ký số đó sẽ k hợp lệ hoặc đặt giá cao hơn để ăn chênh lệch vì vậy doanh nghiệp nên tìm hiểu truy cập vào đúng website chính chủ của nhà cung cấp tránh bị lừa

Hồ sơ để đăng ký chữ ký số bao gồm :
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh bản sao công chứng
 • Giấy tờ tùy thân của chủ sở hữu ( photo công chứng )
 • Đơn xin đăng ký chữ ký số
 • Văn bản phát hành hóa đơn ( số hóa đơn , logo công ty )
 • Tờ trình thông báo với cơ quan thuế

Sau khi đã hoàn tất các thủ tục đăng ký chữ ký số bên đơn vị cung cấp chữ ký số sẽ gửi token về cho doanh nghiệp , kế toán hoặc chủ sở hữu doanh nghiệp phải cài đặt phần mềm và dùng token xác nhận hóa đơn điện tử với cơ quan thuế

c) lập tài khoản ngân hàng cho nghiệp

Trong trường hợp công ty có phát sinh giao dịch qua tài khoản ngân hàng thì phải đăng ký tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp và thông báo với cơ quan thuế . nếu doanh nghiệp sử dụng tiền mặt để giao dịch thì không bắt buộc phải đăng ký tài khoản ngân hàng