Đăng ký kinh doanh bằng tiếng Anh

Trường hợp hồ sơ đăng ký kinh doanh bằng Tiếng Anh được quy định tại Điều 10 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP...

Tôi dự định thuê chuyên gia nước ngoài làm người đại diện theo pháp luật của công ty do tôi thành lập. Do đó, hồ sơ đăng ký kinh doanh có thể được soạn thảo bằng tiếng Anh không?

Trường hợp hồ sơ đăng ký kinh doanh bằng Tiếng Anh được quy định tại Điều 10 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. Theo đó:

Các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được lập bằng tiếng Việt.

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì hồ sơ phải có bản dịch tiếng Việt công chứng kèm theo tài liệu bằng tiếng nước ngoài.

Trường hợp giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được làm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt được sử dụng để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Đi làm giấy phép kinh doanh cần hồ sơ hoàn thiện về thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, cụ thể như sau:

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

  • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;
  • Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.
  • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư 2020.
Đăng ký kinh doanh tiếng Anh
Nghị định số 01/2021/NĐ-CP