Doanh nghiệp tư nhân là gì ? 

Doanh nghiệp tư nhân là gì? Đặc điểm của DNTN? Hồ sơ đăng ký DNTN như thế nào? Hãy cùng Đức An tìm hiểu nhé

Doanh nghiệp tư nhân (Viết tắt là: DNTN) là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

DNTN không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một DNTN. Chủ DNTN không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

DNTN không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân theo quy định của pháp luật?

DNTN do một cá nhân bỏ vốn ra thành lập và làm chủ

DNTN không có tư cách pháp nhân:

Một pháp nhân phải có tài sản riêng, tức phải có sự tách bạch giữa tài sản của pháp nhân đó với những người tạo ra pháp nhân. DNTN không có sự độc lập về tài sản vì tài sản của DNTN không độc lập trong quan hệ với tài sản của chủ DNTN.

Chủ DNTN chịu trách nhiệm vô hạn trước mọi khoản nợ phát sinh trong quá trình hoạt động 

Hồ sơ đăng ký thành lập DNTN gồm các giấy tờ nào?

Khi thành lập DNTN, doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, gồm các giấy tờ quy định tại Điều 21 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, cụ thể:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
  • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

doanh nghiệp tư nhân
Nghị định số 01/2021/NĐ-CP