Giấy phép đăng ký doanh nghiệp

Điều kiện để được cấp Giấy phép đăng ký doanh nghiệp là gì?? Hãy cùng Đức An tìm hiểu các quy định Pháp luật hiện hành liên quan nhé...

Điều kiện để doanh nghiệp được cấp Giấy phép đăng ký doanh nghiệp là gì?

Theo Khoản 1 Điều 27 Luật Doanh nghiệp quy định doanh nghiệp được cấp Giấy phép đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh. Đức An đã có bài viết nêu rõ các lưu ý về ngành nghề khi đăng ký kinh doanh, quý khách hàng có thể tham khảo tại đường dẫn sau:

– Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 39 và 41 của Luật này; Cụ thể đã được Đức An Company trả lời chi tiết tại:

– Và một số lưu ý khi đặt tên doanh nghiệp:

+ Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;

+ Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

– Bên cạnh đó, trước khi tiến hành các thủ tục, hồ sơ đăng ký kinh doanh, quý khách hàng càng tìm hiểu kỹ các hành vi bị nghiêm cấm ĐKKD theo quy định hiện hành của pháp luật và Nhà nước, tránh vướng mắc về pháp luật sau khi thành lập doanh nghiệp. Đức An đã có bài viết về các hành vi bị nghiêm cấm ĐKKD theo quy định hiện hành của pháp luật, quý khách hàng có thể tham khảo thêm tại:

Ngoài ra, thông tin về vốn điều lệ của doanh nghiệp cũng rất quan trọng trong việc đăng ký doanh nghiệp, khách hàng cần cân nhắc kỹ trước khi đăng ký vốn điều lệ.

– Vốn điều lệ là yếu tố không thể thiếu trong cơ cấu vốn của doanh nghiệp. Vốn điều lệ có nghĩa ý quan trọng trong việc xác định tỷ lệ góp vốn của chủ sở hữu, các thành viên. Từ đó, làm căn cứ để phân chia lợi nhuận, quyền và nghĩa vụ giữa các thành viên tham gia góp vốn.

– Vốn điều lệ đôi khi còn cho thấy quy mô, năng lực và vị trí của công ty trên thị trường. Đối tác khách hàng sẽ có thể tin tưởng, giao dịch với công ty đối tác có vốn điều lệ lớn.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Luật doanh nghiệp 2020