Hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật?

Hồ sơ thay đổi người ĐDPL theo quy định của pháp luật đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn như thế nào? Hãy cùng Đức An tìm hiểu nhé...

Tôi và một người bạn cùng nhau góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn; trong đó, bạn tôi làm người đại diện theo pháp luật (ĐDPL). Do gặp tai nạn, bạn tôi bị hạn chế năng lực hành vi dân sự nên sức khỏe không đảm bảo để điều hành hoạt động của công ty Trong trường hợp này, tôi có thể thay bạn tôi làm người đại diện theo pháp luật không và cần thực hiện thủ tục như thế nào? Hồ sơ thay đổi người ĐDPL gồm những gì?

Trả lời: Hồ sơ thay đổi người ĐDPL theo quy định của pháp luật như sau:

Khoản 6 Điều 12 Luật Doanh nghiệp quy định đối với công ty TNHH có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người ĐDPL của công ty chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì thành viên còn lại đương nhiên làm người ĐDPL của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người ĐDPL của công ty.

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 50 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP thì trường hợp đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Luật Doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật bao gồm các giấy tờ sau đây:

  • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (theo mẫu quy định tại Phụ lục II-2 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);
    • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;
    • Bản sao văn bản xác nhận việc người đại diện theo pháp luật của công ty chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định
Hồ sơ thay đổi người ĐDPL
Nghị định số 01/2021/NĐ-CP