CÁCH KÊ KHAI BỔ SUNG ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT

KÊ KHAI BỔ SUNG THUẾ GTGT
Dịch Vụ Kế Toán

1.Khi nào phải kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT?

Kế toán phải kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT khi phát hiện sai sót trong các trường hợp sau:

– Kê khai thừa/thiếu hóa đơn đầu ra, đầu vào, bỏ sót hóa đơn không kê khai.

– Kê khai sai số tiền, sai thuế suất, sai tiền thuế.

2. Nguyên tắc kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

Nguyên tắc : Sai đâu sửa đó

CHÚ Ý: kể từ ngày 01/01/2014 theo khoản 8 điều 14 thông tư 219/2013/TT-BTC thì:

-Hóa đơn đầu vào: Được kê khai, khấu trừ bổ sung vào thời điểm nào cũng được (Không còn khống chế 6 tháng như trước nữa), trước khi cơ quan thuế có quyết định kiểm tra.

– Hóa đơn đầu ra: Phải kê khai vào kỳ xuất hóa đơn.

3. Xác định kỳ kê khai bổ sung hóa đơn GTGT.

Căn cứ công văn số 414/TCT-KK ngày 30/01/2018 về việc kê khai thuế GTGT có hướng dẫn cụ thể như sau:

– Đối với hóa đơn đầu vào: Thời điểm phát hiện hóa đơn bị bỏ sót là kỳ nào thì kê khai , khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót.

+ Ví dụ: Quý 1/2022 phát hiện hóa đơn đầu vào quý 4/2020 chưa kê khai. Thì ta sẽ kê khai, khấu trừ BS vào mục “I -Hàng hóa dịch vụ mua vào trong kỳ” trên tờ khai GTGT. Và vào kỳ tính thuế Q4/2021 (nếu còn trong tháng 1/2022). hoặc vào kỳ tính thuế quý 1/2022 (nếu không còn trong thời hạn khai thuế quý 4/2021).

– Đối với hóa đơn đầu ra: Hóa đơn xuất bán phát sinh kỳ nào thì kê khai bổ sung, điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó.

+VD: Quý 1/2022 phát hiện hóa đơn GTGT đầu ra phát sinh quý Q4/2020 chưa kê khai. Thì ta kê khai BS, điều chỉnh hồ sơ khai thuế GTGT của kỳ quý 4/2020

4. Xử lý khai bổ sung hóa đơn GTGT

-TH1: Phát hiện sai trong thời hạn nộp tờ khai

+ Vào trực tiếp tờ khai sửa lại cho đúng ( chọn tờ khai lần đầu) ->Nộp lại tờ khai

->Cơ quan thuế sẽ chấp nhận tờ khai cuối cùng là tờ khai chính thức.

-TH2: Phát hiện sai khi hết hạn nộp tờ khai

-> vào tờ khai của tháng/ quý bị sai -> Chọn tờ khai bổ sung -> Kê khai BS. và có thể xảy ra sai xót một trong các trường hợp sau đây:

a) Quên không nhập chỉ tiêu (43) của tờ khai kỳ trước sang kỳ này:

-> Mở tờ khai bổ sung tháng/Quý có tờ khai sai -> Nhập vào chỉ tiêu (22)-> Tổng hợp KHBS ->Thực hiện bảng giải trình kết quả

b) Kê khai sai hóa đơn đầu vào, sai ở các chỉ tiêu (23),(24),(25)

->Mở tờ khai bổ sung tháng/quý có tờ khai sai -> sửa trực tiếp trên các chỉ tiêu sai -> Tổng hợp KHBS ->Thực hiện bảng giải trình kết quả

c) kê khai sai hóa đơn đầu ra, sai ở các chỉ tiêu 26-32a:

Kê khai chỉnh trực tiếp tăng/giảm trên các chỉ tiêu đó (Tương tự trường hợp b).

+nếu phát hiện kê khai thừa ->Kê khai giảm (-)

+Phát hiện kê khai thiếu -> Kê khai tăng (+)

–>Tổng hợp KHBS ->Thực hiện bảng giải trình kết quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *