Không kê khai hóa đơn đầu vào có bị phạt không?

Trên thực tế, có nhiều lý do khiến kế toán viên không kê khai hóa đơn đầu vào. Nhưng liệu hóa đơn đầu vào không kê khai có vi phạm pháp luật hoặc bị cơ quan thuế phạt vì hành vi làm mất hóa đơn hay không?

kê khai hóa đơn đầu vào

Doanh nghiệp bị mất quyền lợi khi không kê khai hóa đơn đầu vào

Hóa đơn đầu vào được hiểu đơn giản là loại hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị kinh doanh.Căn cứ vào Điều 15, Thông tư 219/2013/TT-BTC  muốn được khấu trừ thì phải đáp ứng các yêu cầu sau:– Phải có hóa đơn GTGT hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào;– Đối với các hàng hóa, dịch vụ mua vào có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên thì phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.Và một điều hiển nhiên là: Các hóa đơn đầu vào chỉ được khấu trừ thuế GTGT khi đơn vị kinh doanh có tiến hành kê khai.Như vậy, việc không kê khai hóa đơn đầu vào trước hết sẽ ảnh hưởng đến chính quyền lợi của doanh nghiệp, khiến các hóa đơn đầu vào không được hưởng khấu trừ thuế GTGT.

 Rủi ro của việc hóa đơn đầu vào không được kê khai

Dù các đơn vị kinh doanh hoàn toàn được phép không kê khai; mặc dù có hóa đơn đầu vào song việc làm này rất dễ khiến; doanh nghiệp gặp một số rủi ro không đáng có.

Thứ nhất, trường hợp khi cơ quan thuế có tiến hành thanh, kiểm tra, nếu đơn vị kinh doanh không thể xuất trình, chứng minh được hóa đơn đầu vào cho các hàng hóa, dịch vụ đã mua thì đơn vị kinh doanh sẽ bị xử phạt vi phạm làm mất hóa đơn.

Thứ hai, trường hợp các đơn vị kinh doanh không kê khai hóa đơn đầu vào; nếu bị cơ quan thuế chứng minh được đây là hành động; nhằm mục đích trốn doanh thu thì đơn vị kinh doanh sẽ phải chịu xử phạt vi phạm trốn thuế.Như vậy, các đơn vị kinh doanh nên tiến hành kê khai thuế với các hóa đơn đầu vào.

Đây là việc làm vừa gia tăng lợi ích cho doanh nghiệp; vừa cho thấy sự tuân thủ nghiêm chỉnh quy định pháp luật.Trường hợp đơn vị kinh doanh không muốn kê khai; thì cũng cần lưu giữ lại hóa đơn đầy đủ, để bất cứ khi nào có hoạt động thanh; kiểm tra từ cơ quan thuế thì đều có thể chứng minh được hóa đơn cho các hàng hóa, dịch vụ đã mua.

Quy định xử phạt vi phạm mất hóa đơn

Phạt cảnh cáoHình phạt này áp dụng với các hành vi vi phạm sau:– Hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (trừ liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng, đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có tình tiết giảm nhẹ;– Hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập sai, đã xóa bỏ và người bán đã lập hóa đơn khác thay thế cho hóa đơn lập sai, xóa bỏ này.

Phạt tiền từ 3 – 5 triệu đồng

Hình phạt này áp dụng với các hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có tình tiết giảm nhẹ.Lưu ý rằng, trường hợp này thì người mua làm mất, cháy, hỏng hóa đơn phải có biên bản của người bán và người mua ghi nhận sự việc.

Phạt tiền từ 4 – 8 triệu đồng

Hình phạt này áp dụng với các hành vi vi phạm sau:– Hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành, đã mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập;– Hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ.Lưu ý rằng, các trường hợp vi phạm này thì bên mua làm mất, cháy, hỏng hóa đơn phải có biên bản của người bán và người mua ghi nhận sự việc.

Phạt tiền từ 5 – 10 triệu đồng

Hình phạt này áp dụng đối với các hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập, đã khai, nộp thuế trong quá trình sử dụng hoặc trong thời gian lưu trữ.Không áp dụng các vi phạm đã bị xử phạt trong các mục a,b,c đã nêu bên trên