LƯU Ý VỀ XÁC ĐỊNH KỲ KÊ KHAI THUẾ GTGT THEO NGHỊ ĐỊNH 126/2020/NĐ-CP

kỳ kê khai thuế
Đức An Company

Từ 05/12/2020, việc xác định kỳ kê khai thuế đối với tờ khai thuế GTGT có nhiều điểm mới.

1. Xác định kỳ kê khai thuế GTGT theo quý

Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định rõ người nộp thuế thuộc diện khai thuế GTGT theo quý nếu đáp ứng các điều kiện sau:

a) Doanh thu từ 50 tỷ đồng trở xuống

Người nộp thuế thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế GTGT theo quý.

+Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.

b) Mới bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Trường hợp NNT mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế GTGT theo quý. Sau khi SXKD đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng. sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế GTGT theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý.

*Lưu ý: NNT đủ điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý thì được quyền lựa chọn khai thuế GTGT theo quý hoặc tháng.

+ Đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (Mẫu số 07/GTGT theo TT 151) cho CQT quản lý trực tiếp. Chậm nhất là cùng thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai theo tháng.

2. Xác định kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng

– Người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra. Cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này >50tỷ thì từ năm tiếp theo của năm liền kề phát hiện đến hết chu kỳ ổn định thì thực hiện nộp thuế theo tháng

– NNT thuộc trường hợp khai thuế GTGT theo tháng nhưng không thực hiện khai theo tháng theo đúng quy định. Thì bắt đầu từ tháng đầu tiên của quý tiếp theo phải chuyển sang khai thuế GTGT theo tháng và không phải nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng của các quý trước đó đã kê khai. Và phải xác định số tiền nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý để tính chậm nộp.

– Trường hợp CQT xác định NNT thuộc trường hợp phải kê khai thuế GTGT theo tháng thì NNT thực hiện kê khai theo tháng. Kể từ thời điểm nhận được văn bản yêu cầu của CQT.

*Ví dụ

Năm 2015 doanh nghiệp có tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT là 47 tỷ.

+ Từ ngày 01/10/2016 DN khai thuế GTGT theo quý.

+Năm 2017 kiểm tra phát hiện doanh thu tính thuế của năm 2015 tăng 5 tỷ so với số liệu đã kê khai và bằng 52tỷ.

+ Từ năm 2018 Doanh nghiệp phải kê khai theo tháng.

+Năm 2019 xác định lại chu kỳ khai thuế dựa trên doanh thu năm 2018.

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng và theo quý

-Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 tháng sau

-Theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên của quý sau.

4. Xác định kỳ kê khai thuế TNCN theo tháng hoặc quý

– Người nộp thuế đủ điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý thì được lựa chọn khai thuế TNCN theo quý.

-Thời điểm xác định kỳ kê khai là quý đầu tiên nghĩa vụ khai thuế và áp dụng ổn định trong cả năm dương lịch.

*Lưu ý: Trước đây theo công văn số 5189-TCT-CS của Tổng Cục Thuế có quy định không phát sinh nghĩ vụ thuế TNCN thì vẫn phải khai thuế. Nhưng mới đây tại Nghị Định số 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 126 có bổ sung: Điểm e, khoản 3, điều 7 NĐ 126 như sau:

“e) Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập.”

Mọi thắc mắc về vấn đề kê khai thuế GTGT và thuế TNCN có thể liên hệ chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ tốt nhất.

Chúc anh chị em nhà kế thành công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *