Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp (P2)

Một số lưu ý về ngành nghề kinh doanh p2 mà doanh nghiệp cần biết theo quy định hiện hành của Pháp luật khi đăng ký công ty.

Các lưu ý đối với Ngành nghề kinh doanh P2.

Tiếp theo về Ngành nghề kinh doanh P1 ở bài viết trước, Đức An xin lưu ý đến quý khách hàng một số điểm quan trọng khi đăng ký Ngành nghề kinh doanh P2:

Đối với những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó (trong đó, ngành, nghề kinh doanh chi tiết được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành).

Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó (trong đó, ngành, nghề kinh doanh chi tiết được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành).

Trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không ghi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể tra cứu ngành, nghề kinh doanh của mình theo thông tin được cung cấp công khai, miễn phí trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Khuyến cáo:

  • Nên: Lựa chọn đăng ký những ngành, nghề mà doanh nghiệp sẽ hoạt động
  • Không nên: Đăng ký quá nhiều ngành, nghề kinh doanh so với thực tế hoạt động sẽ dễ gây hiểu nhầm và làm giảm mức độ tin tưởng của đối tác, khách hàng về thế mạnh, lĩnh vực kinh doanh chính của công ty bạn
Ngành nghề kinh doanh P2