Mở quán phở có phải đăng ký kinh doanh?

Quán phở có phải đăng ký kinh doanh ? quán phở kinh doanh tại một địa điểm cố định thì phải đăng ký kinh doanh

Vợ chồng tôi mới nghỉ việc công ty, tính mở quán phở kiếm sống nhưng không biết mở quán phở có phải đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng không?

quán phở có phải đăng ký kinh doanh

Luật sư tư vấn mở quán phở có phải đăng ký kinh doanh?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 01/2021 của Chính phủ, những trường hợp không phải đăng ký kinh doanh bao gồm: hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, dịch vụ kinh doanh thời vụ… trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV Luật Đầu tư năm 2020.

Việc mở quán phở kinh doanh tại một địa điểm cố định và không phải kinh doanh thời vụ thì phải đăng ký giấy phép kinh doanh với cơ quan chức năng.

Nếu vợ chồng bạn kinh doanh nhỏ lẻ, vốn ít thì có thể lựa chọn hình thức thành lập hộ kinh doanh. Cá nhân, hộ gia đình đăng ký thành lập hộ kinh doanh sẽ chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh được quy định tại Nghị định 01/2021 của Chính phủ, nộp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận, huyện, thị xã, nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.

Nếu vợ chồng bạn muốn đầu tư nhiều vốn, kinh doanh chuỗi cửa hàng dưới hình thức mở công ty, thì xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã ngành dịch vụ ăn uống. Các loại hình doanh nghiệp có vốn tư nhân có thể thành lập gồm: doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần.

Ngoài ra, đối với ngành kinh doanh dịch vụ ăn uống, còn phải đáp ứng điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định tại các Điều 28, Điều 29, Điều 30 Luật An toàn thực phẩm năm 2010. Do đó, cần phải xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 15/2018 của Chính phủ.

Việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. UBND tỉnh sẽ chỉ định cơ quan cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Căn cứ Nghị định 155/2018; Nghị định 15/2018 của Chính phủ; Quyết định 135/2019 của Bộ Y tế. UBND cấp tỉnh sẽ ủy quyền cho Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố, UBND quận, huyện thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Như vậy, để kinh doanh quán phở, vợ chồng bạn phải xin Giấy phép kinh doanh và xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

# Nguồn tham khảo từ : VNexpress.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *