Cách đặt tên doanh nghiệp phù hợp (P1)

Cách đặt tên doanh nghiệp phù hợp (P1) như thế nào cho đúng với quy định của pháp luật hiện hành. Hãy cùng Đức An tìm hiểu nhé...

Đặt tên doanh nghiệp phù hợp (P1) như thế nào cho đúng với quy định của pháp luật?

QUY TẮC ĐẶT TÊN TIẾNG VIỆT

Tên doanh nghiệp = “Loại hình doanh nghiệp” + “Tên riêng”

• Tên doanh nghiệp phù hợp (P1) đối với loại hình doanh nghiệp được viết là:

 Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn: “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH”

 Đối với công ty cổ phần: “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP”

 Đối với công ty hợp danh: “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD”

 Đối với doanh nghiệp tư nhân: “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN”

• Tên doanh nghiệp phù hợp (P1) được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu

Ví dụ: Công ty Cổ phần Thương mại An Nhiên; Công ty TNHH Công nghệ & Truyền thông F7

TÊN DOANH NGHIỆP BẰNG TIẾNG NƯỚC NGOÀI

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh.

Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

Ví dụ: Công ty Cổ phần Thương mại An Nhiên có thể sử dụng tên tiếng Anh là “An Nhien Trading Joint Stock Company”

TÊN VIẾT TẮT CỦA DOANH NGHIỆP

Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.

Ví dụ: An Nhien Trading Joint Stock Company có thể viết tắt tên là ANT JSC

TÊN CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

• Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.

• Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện, cụm từ “Địa điểm kinh doanh” đối với địa điểm kinh doanh.

Ví dụ: Chi nhánh Sài Gòn – Công ty TNHH Công nghệ & Truyền thông F7

• Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt.

• Tên bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh.

• Tên viết tắt được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.

• Phần tên riêng trong tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”.

Cách đặt tên doanh nghiệp phù hợp