Thành lập chi nhánh, VPĐD

Hồ sơ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện gồm những giấy tờ gì? Thủ tục ra sao? Hãy cùng Đức An tìm hiểu nhé..

Hồ sơ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện gồm các giấy tờ nào?

Khi đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, gồm các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 31 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, cụ thể:

Văn bản cần soạn thảo và ký:

+ Thông báo thành lập do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (theo mẫu quy định tại Phụ lục II-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

+ Bản sao Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thành lập CN, văn phòng đại diện.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

+ Bản sao nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên về việc thành lập CN, văn phòng đại diện.

+ Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thành lập CN, văn phòng đại diện.

Đối với công ty cổ phần:

+ Bản sao nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập CN, văn phòng đại diện

+ Bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

Đối với công ty hợp danh:

+ Bản sao nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên về việc thành lập CN, văn phòng đại diện.

+ Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thành lập CN, văn phòng đại diện.

Giấy tờ cần gửi:

Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

thành lập chi nhánh
Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT