Thành lập công ty cổ phần

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần gồm những giấy tờ nào? Thủ tục theo quy định của pháp luật ra sao? Hãy cùng Đức An tìm hiểu nhé.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần gồm các giấy tờ nào?

Khi thành lập công ty cổ phần, doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, gồm các giấy tờ quy định tại Điều 23 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, cụ thể:

Văn bản cần soạn thảo và ký:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

Điều lệ công ty.

Danh sách cổ đông sáng lập (theo mẫu quy định tại Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (theo mẫu quy định tại Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

Giấy tờ cần gửi:

Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân.

Bản sao Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức (Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự).

Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thành lập công ty cổ phần
Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT