56 điểm mới tại Bộ luật lao động 2019 – P7

Thử việc
Dịch Vụ Kế Toán

03 quy định mới về thử việc

1.Có thể thoả thuận và ghi nội dung làm thử trong hợp đồng lao động.

Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận bằng việc giao kết hợp đồng.


2. Không áp dụng làm thử đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01
tháng.

Quy định tại khoản 3 điều 24 BLLĐ 2019


3.Thời gian làm thử có thể kéo dài tới 180 ngày với công việc của người quản lý doanh nghiệp.

Căn cứ theo Điều 25 Bộ luật Lao động 2019 . Thời gian làm thử do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được một lần đối với một công việc và bảo đảm điều kiện sau đây.

– Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

-Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên.

– Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

– Không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác.

*Trường hợp NSDLĐ bắt làm thử quá thời gian của NLĐ thì bị xử phạt như thế nào.

Theo khoản 2 Điều 10 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, xử lý vi phạm quy định như sau:

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với NSDLĐ có một trong các hành vi sau đây:

a) Yêu cầu thử việc đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ.

b) Không thông báo kết quả công việc người lao động đã làm thử theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với NSDLĐ có một trong các hành vi sau đây:

a) Yêu cầu người lao động thử việc quá 01 lần đối với một công việc.

b) Thử việc quá thời gian quy định;

c) Trả lương cho NLĐ trong thời gian làm thử thấp hơn 85% mức lương của công việc đó.

d) Kết thúc thời gian, NLĐ vẫn tiếp tục làm việc mà NSDLĐ không giao kết HĐLĐ với NLĐ.

– Biện pháp khắc phục hậu quả

a) Buộc trả đủ tiền lương của công việc đó cho NLĐ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1, điểm a, b, c, d khoản 2 Điều này.

b) Buộc giao kết HĐLĐ với NLĐ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 2 Điều này.

Như vậy, Nếu NSDLĐ yêu cầu thử việc quá thời gian. Sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng – 5.000.000 đồng và phải trả đủ tiền lương của công việc đó cho NLĐ. Còn đối với tổ chức thì mức phạt sẽ gấp đôi.

*Nếu nghỉ trong thời gian làm thử thì người lao động có cần phải báo trước không?

Theo Điều 27 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

– Khi kết thúc thời gian thử việc, NSDLĐ phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động.

Trường hợp đạt yêu cầu thì NSDLĐ tiếp tục thực hiện HĐLĐ đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận trong HĐLĐ hoặc phải giao kết HĐLĐ đối với trường hợp giao kết HĐTV.

Trường hợp không đạt yêu cầu thì chấm dứt HĐLĐ đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc.

– Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ HĐTV hoặc HĐLĐ đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

Đối chiếu với Điều 29 Bộ luật Lao động 2012 có quy định

“Điều 29. Kết thúc thời gian thử việc

1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì NSDLĐ phải giao kết HĐLĐ với NLĐ.

2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước. Và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.

Có thể thấy quy định này được BLLĐ 2019 kế thừa từ khoản 2 Điều 29 BLLĐ 2012. Kể từ ngày 01/01/2021, NLĐ nghỉ trong thời gian làm thử sẽ không cần báo trước cho NSDLĐbiết. Và NSDLĐ cũng có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ với NLĐ mà không cần báo trước nếu đang trong thời gian.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *